GUP - оренда і прокат
Скачайте наш додаток

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ "GUP"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Умови користування сервісом "GUP" являють собою публічний договір про надання послуг на інтернет-сайті https://www.gup.ua (надалі – "Договір") між Товариством з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ" та будь-якою дієздатною фізичною або юридичною особами.

1.2. ТОВ "ГЛОБАЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ" (надалі – "Компанія") пропонує фізичним та юридичним особам (надалі – "Користувачі") послуги сервісу "GUP", розташованому на інтернет-сайті https://www.gup.ua, для розміщення інформації стосовно Рухомого та Нерухомого майна з метою подальшої Оренди такого майна іншими Користувачами (надалі – "Сервіс "GUP").

1.3. Шляхом початку використання послуг Сервісу "GUP" (наприклад: реєстрація, перегляд пропозицій, контактування з іншими Користувачами), Користувач підтверджує наявність у нього необхідного обсягу дієздатності та прийняття умов Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цього Договору, Користувач не має права використовувати Сервіс "GUP".

1.4. Якщо Користувач не згоден із положеннями цього Договору повністю або частково, Компанія закликає не використовувати Сервіс "GUP" та залишити інтернет-сайт https://www.gup.ua або мобільний додаток до нього (надалі – "Сайт").

1.5. Компанія не є стороною угод, укладених між Користувачами, а лише надає комунікаційну платформу для розміщення товарів.

1.6. Визначення понять:

1.6.1. Аккаунт – електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сервісу "GUP", за допомогою якого він може керувати своїми пропозиціями. Акаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого Аккаунту іншій особі не допускається;

1.6.2. Користувач – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору та користується послугами Компанії;

1.6.3. Оренда – це наймання або здача майна, при якому одна сторона – власник майна (Орендодавець) – надає його за певну плату в тимчасове користування іншій стороні – Орендарю;

1.6.4. Орендар – Користувач, який використовує Сервіс "GUP" для пошуку Рухомого та/або Нерухомого майна з метою його Оренди , та/або Користувач, який уклав договір Оренди з Орендодавцем при використанні Сервісу "GUP";

1.6.5. Орендодавець – Користувач, який використовує Сервіс "GUP" для розміщення інформації про здачу в Оренду Рухомого та/або Нерухомого майна, яке належить йому на праві власності чи іншому речовому праві;

1.6.6. Нерухоме майно – земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці (наприклад: будинки, квартири, гаражі, інше), переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

1.6.7. Рухоме майно – речі, які можна вільно переміщувати у просторі;

1.6.8. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути ідентифікована;

1.6.9. Заявка на Оренду - спрямована на розгляд Орендодавцю через Сервіс "GUP" заява Орендаря про намір взяти в Оренду майно Орендодавця, вказане у відповідній картці товару, що розміщена на сервісі "GUP";

1.6.10. Угода про Оренду — підтвердження Орендодавцем заяви Орендаря на Оренду майна Орендодавця;

1.6.11. Збір за угоду — грошова винагорода, яке виплачує Компанії Орендодавець. Орендодавець сплачує дану суму за залученого клієнта, коли заявка на оренду його товару переходить в статус "Угода завершена" або через 24 години з моменту переходу в статус "В оренді", якщо угода триває більше однієї доби. Даний збір зараховується як винагорода Компанії.

1.6.12. Особистий кабінет — це особливий розділ сайту, який дозволяє Користувачу отримати доступ до вказівки та налаштування персональних даних, управління картками товару і заявками на оренду тощо;

1.6.13. Особистий рахунок Орендодавця — це один з розділів Особистого кабінету, в якому Орендодавець може перевірити залишок коштів на Особистому рахунку GUP, поповнити свій баланс, а також переглянути історію своїх транзакцій і виставлених рахунків за залучених клієнтів з GUP.

1.6.14. Платіжна система UAPAY (далі платіжна система) — це національний сервіс переказів, який дозволяє відправляти кошти за номером картки, за допомогою телефону або e-mail.

1.6.15. Безпечна передоплата — це сума передоплати за бронювання товару, яка оплачується з банківської карти за допомогою сервісу GUP і тимчасово зберігається платіжною системою до моменту виплати одержувачу.

1.6.16. Спір — це звернення орендаря або орендодавця до менеджерів GUP в нестандартних випадках в процесі оренди, коли необхідно відстояти своє право на отримання передоплати.

1.6.17. Передоплата — це обов'язковий платіж, який вносить орендар, щоб орендодавець забронював для нього певну кількість товару на вказаний період.

1.6.18. Платіжна картка — ідентифікаційна картка, що дозволяє її власникові (орендареві / орендодавцеві) проводити оплату за допомогою електронного переказу коштів.

2. РЕЄСТРАЦІЯ

2.1. Користувач може зареєструватися на Сайті для використання Сервісу "GUP" шляхом заповнення відповідних реєстраційних форм, розміщених на Сайті та надавши всю необхідну інформацію (адреса електронної пошти, пароль, мобільний номер телефону тощо). Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження усіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

2.2. Користувач може також зареєструватися за допомогою "швидкої" реєстрації, використовуючи дані свого облікового запису Facebook, Google, Apple ID шляхом введення даних облікового запису (логін і пароль) Facebook або Google. Після чого система автоматично підтягне доступну інформацію в акаунт користувача на Сайті.

2.3. Користувач має право користуватися сервісами сайту тільки за допомогою власної електронної пошти, мобільного телефону і пароля. У разі передачі даних для доступу до аккаунту іншій особі, такий Аккаунт може бути заблокований адміністрацією сайту без попереднього попередження Користувача.

3. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ТОВАРІВ

3.1. Після завершення реєстрації та будучи авторизованим в системі Користувач зможе створити пропозицію про Оренду рухомого і/або нерухомого майна шляхом заповнення відповідної форми на Сайті.

3.2. Інформацію про збір за операцію можна подивитися в в налаштуваннях картки товару.

3.3. Користувач, який розміщує пропозицію стосовно Оренди Рухомого та/або Нерухомого майна на Сайті, зобов'язується надати точну, повну та достовірну інформацію про таке майно та умови його Оренди. Користувач гарантує, що його пропозиція не містить образ, наклепу і не є пропагандою порнографії, наркотиків, насилля і не суперечить чинному законодавству України. Користувач також гарантує, що пропоноване ним до Оренди Рухоме та/або Нерухоме майно не несе загрози для життя та здоров'я інших Користувачів та навколишнього середовища.

3.4. Розміщуючи інформацію стосовно Оренди Рухомого та/або Нерухомого майна на Сайті, Користувач підтверджує, що він має право надавати в Оренду таке майно відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.5. Користувач гарантує, що запропоноване ним до Оренди Рухоме та/або Нерухоме майно відповідає нормам якості, встановлених чинним законодавством України і вільне від претензій третіх осіб.

3.6. Користувач зобов'язаний ретельно перевіряти всю інформацію стосовно Оренди Рухомого та/або Нерухомого майна, що розміщуються ним на Сайті та у разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис такого майна або умов його Оренди. Якщо виправити недостовірну інформацію неможливо, Компанія просить Користувача видалити таку картку товару та повторно створити картку товару, яка відповідатиме вимогам Договору.

3.7. Фото, які демонструють зовнішній вигляд Рухомого та/або Нерухомого майна, що пропонується Користувачем до Оренди, мають відповідати заголовку та тексту картки товару. На фото має бути зображене лише пропоноване майно.

3.8.Забороняється розміщення пропозицій стосовно Оренди Рухомого та/або Нерухомого майна, що може спричинити порушення чинного законодавства України. Зокрема, забороняється публікація пропозицій стосовно майна, яке не належить Орендодавцю на праві власності, за винятком випадку, коли правовласник уповноважує Користувача (автора пропозицій) на передання в Оренду іншим Користувачам такого майна. Також забороняється пропонування Оренди товарів, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об'єкти, вилучені з цивільного обороту) та/або товарів, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом (об'єкти, обмежено оборотоздатні) відповідно до ст. 178 Цивільного Кодексу України. З переліком таких об'єктів можна ознайомитися за посиланням:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2471-12.

3.9. Компанія має право припинити демонстрацію картки товару, якщо Користувач створив її з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства України.

3.10. Картки товару можуть проходити вибіркову перевірку адміністрацією Компанії, як перед, так і після розміщення.

4. ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ ВІДГУКІВ ТА КОМЕНТАРІВ

4.1. Відгуком про орендодавця ми називаємо сукупність оцінки якості проведеної операції та письмового коментаря, що відображає особистий досвід взаємодії з орендодавцем. Відгук можна залишити тільки після завершення угоди.

4.2. Відгуком про орендаря ми називаємо сукупність оцінки порядності орендаря та письмового коментаря, що відображає особистий досвід взаємодії з орендарем. Відгук можна залишити тільки після завершення угоди.

4.3. Системний відгук автоматично створюватиметься при ігноруванні орендодавцем заявки на оренду товару. Даний відгук нараховує мінімальний рейтинг в 0,5 балів.

4.4. Коментар - відповідь орендодавця або орендаря в рамках діалогу щодо конкретного відгуку. Користувач, який залишив відгук, несе відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в його відгуках.

4.5. Відгуки про орендодавців порталу впливають на показники рейтингу пропозицій, що використовується для ранжування у видачі за запитом на порталі та в категоріях. Позитивні відгуки збільшують показники рейтингу, а негативні знижують їх.

4.6. Відгуки про орендарів порталу, впливають на показники рейтингу орендаря, який допомагає орендодавцю оцінити порядність і адекватність орендаря при підтвердженні заявки на оренду.

4.7. Адміністрація всеукраїнського порталу оренди GUP.UA не несе відповідальності за достовірність інформації, викладеної у відгуках, проте має право звернутися за підтвердженням до автора відгуку, в разі виникнення прецедентів або оспорювання відгуку. Залишаючи відгук, користувач погоджується, що зазначені ним контактні дані можуть бути використані для зв'язку із ним, та перевірки достовірності поданої інформації.

4.8. Компанія не несе відповідальності за достовірність інформації, викладеної у відгуках, проте має право звернутися за підтвердженням до автора відгуку, в разі виникнення прецедентів або його оспорювання. Залишаючи відгук, користувач погоджується, що зазначені ним контактні дані можуть бути використані для зв'язку з ним і перевірки достовірності відомостей.

4.9. Компанія виступає за чесну конкуренцію між Орендодавцями, засновану, в тому числі, але не виключно, на показниках якості сервісу, швидкості обробки заявок на оренду, ввічливості та привітності Орендодавця.

4.10. Відгук про орендодавця можна залишити після завершення угоди на підставі заявки на оренду.

4.11. На розсуд Компанії, відгуки можуть проходити попередню модерацію перед публікацією - перевірку на відповідність встановленим правилам публікації. Період модерації може займати до 3 днів з моменту залишення відгуку.

4.12. Відгуки, з тих чи інших причин суперечать встановленим правилам публікації, відхиляються модераторами Сервісу "GUP". Відгук може бути відредагований модератором Сервісу "GUP", якщо внесені правки не спотворюють передається сенс відгуку.

4.13. У разі оскарження опублікованого відгуку, він може бути деактивованим модератором Сервісу "GUP" на час розгляду. Тіло відгуку та залишені до нього коментарі будуть повністю приховані, а рейтинг пропозицій перерахований без урахування даного відгуку. Після завершення розгляду відгук може бути повторно активований.

4.14. На будь-який відгук та коментар можна залишити скаргу за допомогою форми зворотнього зв'язку на сервісі "GUP".

4.15. Коментар можна залишити тільки до опублікованого відгуку.

4.16. Коментарі, з тих чи інших причин суперечать встановленим правилам публікації, відхиляються модераторами Сервісу GUP.

4.17. На порталі GUP.UA заборонена публікація відгуків, коментарів і зображень такого змісту:

 • реклама товарів чи послуг, комерційних пропозицій, публікація номерів телефонів, посилань на сторонні сайти, адреси електронної або звичайної пошти, пропозиції про покупку або продаж будь-чого;
 • інформація, що не має відношення до пропозиції, безглузде поєднання букв, уривки з літературних творів та будь-яка інша інформація, що не відображає досвід взаємодії з орендодавцем;
 • повідомлення з оцінкою інших орендодавців, що розміщують, або не розміщують товари на GUP.UA;
 • повідомлення, що повністю написані великими літерами (з використанням клавіші Caps Lock) або транслітерацією;
 • публічне з'ясування особистих стосунків, конфлікту інтересів між діловими партнерами, роботодавцем і найманим співробітником тощо;
 • особисті образи, лайлива лексика, повідомлення, що містять судження або думки, які принижують честь, гідність, ділову репутацію, в тому числі, висловлені в брутальній, принизливій чи непристойній формі;
 • повідомлення сексуального характеру, включаючи порнографічний зміст, а також матеріали, що представляють дітей в еротичному контексті;
 • повідомлення дискримінаційного характеру, включаючи дискримінацію окремих осіб або груп осіб за статтю, віком, расою, національністю та будь-якими іншими ознаками;
 • незаконний контент - матеріали, що вказують на будь-які протизаконні дії або мають інший зміст, що суперечить чинному законодавству України, включаючи, але не обмежуючись пропагандою заборонених до реалізації речовин;
 • розпалювання міжрасової, міжнаціональної, міжетнічної ворожнечі, заклики до порушення чинного законодавства, зміни державного устрою та інші матеріали екстремістського характеру;
 • матеріали, що захищені авторським правом або належать третім особам;
 • спроба видати себе за іншу особу, відгуки, засновані не на власному досвіді, а на думці інших людей, чуток, тощо;
 • конфіденційна інформація, в тому числі дані третіх осіб (включаючи номери водійських посвідчень, військових квитків, ідентифікаційних кодів тощо).

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Адміністрація Сайту має право:

 • вносити в текст картки товару Користувача виправлення, що стосуються Категорії, орфографії та пунктуації, які не впливають на загальний зміст пропозиції;
 • відмовити в публікації карток товару, якщо вони порушують умови цього Договору.

5.2. Компанія не несе відповідальності за зміст пропозиції або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів.

5.3. Всі об'єкти права інтелектуальної власності (зокрема: елементи дизайну, графічні зображення, ілюстрації, відео, фото, комп’ютерні програми, бази даних, музичні твори), доступні за допомогою Сервісу "GUP", у тому числі будь-який інший контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виключних прав Компанії, Користувачів та/або інших правовласників.

5.4. Щоб надати Компанії право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії безстрокове, безвідкличне, невиключне право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в картці товару. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім Користувачам Сервісу "GUP". Користувач погоджується з тим, що текст карток товару, фотографії, та інші матеріали, додані до карток товару, можуть бути використані Компанією при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів тощо, і використовуватися Компанією на власний розсуд без додаткової згоди від Користувача, без виплати винагороди.

5.5. Скориставшись Сервісом "GUP", Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним пропозицій, а також володіє усіма необхідними правами, дозволами на розміщення інформації в картці товару на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти на об'єкти промислової власності, свідоцтва на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), авторські права або інші права на об'єкти інтелектуальної власності, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх зазначених в картці товару осіб для використання їх Персональних даних, об'єктів інтелектуальної власності, що їм належать, якщо цього вимагає чинне законодавство України.

5.6. Користувач зобов'язується:

 • Не вчиняти дій, які можуть призвести до перенавантаження Сайту;
 • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі Сайту або обмежувати доступ на Сайт.

5.7. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу Сервісу "GUP" без повідомлення Користувачів, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

5.8. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних пропозицій Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на Сайті.

5.9. Компанія має право обмежити Користувачу доступ на Сайт, у разі, якщо Користувач порушує умови цього Договору. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту, або прав третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені пропозиції Користувача.

5.10. Компанія має право передати Сайт зі всіма його сервісами та змістом, включаючи Персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.11. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через електронну пошту support@gup.ua, які будуть розглянуті протягом 30 робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

5.12. Компанія залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації шляхом надання підтверджуючих документів. У разі, якщо дані Користувача, зазначені в наданих ним документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачу в доступі до використання Сервісу "GUP" з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

6. РОЗРАХУНКИ МІЖ КОРИСТУВАЧАМИ

6.1. За оренду Рухомого та/або Нерухомого майна Користувачі можуть розраховуватися між собою готівкою або в безготівковій формі.

6.2. Орендодавець може брати передоплату за бронювання в якості гарантії здійснення угоди по оренді Рухомого і або Нерухомого майна. Розмір передоплати вказує Орендодавець в налаштуваннях картки товару.

6.3 Безпечна передоплата спрямована на:

 • захист орендарів від шахраїв і недобросовісних орендодавців;
 • зручність і простоту повернення суми попередньої оплати орендареві;
 • зручність отримання передоплати орендодавцями.

6.4. Для отримання безпечної передоплати орендодавцю потрібно:

 • вказати в налаштуваннях картки товару бажаний % передоплати;
 • додати в розділі "Особистий рахунок / Картки" платіжну картку будь-якої платіжної системи для зарахувань, на яку буде зараховуватися передоплата.

6.5. Спосіб внесення передоплати вибирає сам орендар — він може внести безпечну передоплату за допомогою сервісу GUP або в інший зручний для орендаря та орендодавця спосіб.

6.6. Правила внесення безпечної передоплати:

 • орендар створює заявку на оренду;
 • орендодавець підтверджує заявку;
 • орендар може вносити передоплату з моменту підтвердження заявки і до моменту завершення оренди;
 • орендар в заявці натискає на кнопку "Внести передоплату";
 • система попросить вказати реквізити картки з якої буде списана сума передоплати. Якщо у орендаря в особистому профілі вже додана банківська (-і) картка (-и), то система покаже список карток, що існують, для вибору однієї з них;
 • після створення картки або вибору раніше доданої картки, система попросить ввести CVV код картки для підтвердження;
 • після зазначення всіх реквізитів картки, система надсилає форму для підтвердження з боку банку емітента платежу за допомогою коду підтвердження, який потрібно вказати протягом 30 хвилин. Після закінчення цього часу платіж анулюється;
 • Після того як орендар пройде перевірку банку, платіжна система спише з вказаної картки орендаря суму передоплати і буде утримувати її у себе до моменту виплати одержувачу.

6.7. Безпечна передоплата виплачується орендодавцю у випадках:

 • успішного завершення угоди;
 • скасування угоди з боку орендаря після завершення періоду безкоштовного скасування заявки;
 • скасування угоди з боку орендаря, коли товар вже знаходиться в процесі оренди;
 • в разі успішного вирішення спору за угодою на користь орендодавця.

6.8. Безпечна передоплата повертається орендареві у випадках:

 • скасування угоди з боку орендодавця;
 • скасування угоди з боку орендаря протягом періоду безкоштовного скасування заявки;
 • в разі успішного вирішення спору за угодою на користь орендаря.

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ СЕРВІСУ "GUP"

7.1. Публікація пропозицій здійснюється на безкоштовній основі. Кількість публікацій від одного Користувача не обмежується.

7.2 Винагородою Компанії за успішну операцію є Збір за угоду. Сума збору - 10% від суми угоди

7.3. У разі нестачі коштів на рахунку Орендодавця на момент списання Збору за угоду, баланс Особистого рахунку стає негативним.

7.4. У разі негативного балансу коштів на початок місяця, можливості підтвердження нової заявки з боку Орендодавця будуть обмежені до моменту погашення заборгованості.

7.5. Оплатити послуги Компанії можна, поповнивши Особистий рахунок в Особистому кабінеті, банківською картою або грошовим переказом.

7.6. Стягнення збору за угоду за підсумком вирішення спору — якщо в результаті створеного спору між орендодавцем та орендарем передоплату отримав орендодавець, то з особистого рахунку орендодавця буде стягнуто комісію за операцію по цій заявці.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Компанія не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати пропозиції стосовно Оренди Рухомого та/або Нерухомого майна в будь-який час, звідки завгодно і за за будь-яку ціну.

8.2. Компанія, у тому числі її керівництво та співробітники, не несуть жодної відповідальності за зміст розміщених на Сайті пропозицій, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайті пропозицій Користувача.

8.3. Компанія не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується Користувачами в картках. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

8.4. Компанія не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоноване ними до Оренди майно, зазначене в картках товару. Усі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та/або будь-якої інформації про Користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, "троянські коні" тощо, які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.

8.6. Користувач повинен мати на увазі, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використовуючи Сервіс "GUP" Користувач повинен усвідомлювати і приймати ці ризики, а також те, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність Користувача.

8.7.Бездіяльність Компанії у разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Договору не позбавляє Компанію права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Компанії від своїх прав, у разі здійснення подібних порушень в подальшому.

8.8. Користувач має право повідомити Компанії про факт порушення його прав іншим Користувачем, написавши на електронну пошту support@gup.ua. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Компанія на свій розсуд видаляє картка товару, яке порушує права Користувача або вчиняє інші дії, необхідні для врегулювання конфлікту.

8.9. Компанія не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайтів через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення органів державної влади, трудові спори, нещасні випадки тощо).

8.10. Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

8.11. Ніщо в Договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин спільної діяльності, трудових відносин, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Договором.

8.12. Компанія не несе відповідальності за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, в межах, встановлених чинним законодавством України.

8.3. Усі спори, що виникають між Компанією та Користувачами вирішуються шляхом переговорів та/або у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Шляхом реєстрації на Сайті Користувачі надають Компанії право на зберігання та обробку їх Персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року.

9.2. Компанія обробляє Персональні дані Користувачів з метою створення умов для комунікації Користувачів з приводу Оренди Рухомого та/або Нерухомого майна, надання Користувачам послуг, перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту.

9.3. Компанія вживає усі необхідні заходи для захисту Персональних даних Користувачів від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення, забезпечує конфіденційність і збереження Персональних даних Користувачів.

9.4. Компанія має право використовувати надану Користувачами інформацію, у тому числі Персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою попередження та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачами інформації може бути здійснено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.

9.5. В процесі обробки Персональних даних Користувачів Компанія має право передавати такі Персональні дані третім особам, якщо це необхідно для досягнення цілей обробки і за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.

9.6. Компанія зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та поштову адресу, вказану при реєстрації та відправляти повідомлення на мобільний номер телефону Користувача.

9.7. Збір інформації здійснюється за допомогою використання програмних засобів Сайту, після зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення пропозицій на ньому.

9.8. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, може використовуватися Компанією з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання та в інших цілях, що не суперечать законодавству України.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ "GUP"

10.1. Договір може бути змінений Компанією без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів у будь-який час. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення у мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Договору адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Чинна редакція Договору знаходиться на сторінці за адресоюhttps://www.gup.ua/license.

11. ТЕРМІН ДІЇ УМОВ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ "GUP"

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту початку використання Користувачем Сервісом "GUP" або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

11.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанію і пояснення причин.

11.3. У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Договору в порядку, передбаченому пунктом 9.1. Договору, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу "GUP". Факт продовження використання Сервісу "GUP" є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Договору.

11.4. Розірвання Договору Компанією може статися у випадках:

 • Порушення положень цього Договору, нанесення будь-якої шкоди Компанії, у тому числі її репутації, або Користувачам;
 • Вчинення інших дій, які суперечать політиці Компанії.

11.5. Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття Компанією відповідного рішення.